2019-Propozice

PROPOZICE – SOUTĚŽ KNSK VYSOČINA 2019– MUŽI

 • Soutěž a pravidla se důsledně řídí soutěžním řádem (vše co není uvedeno níže a bude nutno řešit, se bude řešit dle ustanovení soutěžního řádu ČNS) a pravidly nohejbalu dle ČNS (hra na dva dopady, singl) mimo níže uvedených změn.
 • Nové změny v soutěžním řádu a pravidlech ČSN platné i pro KNS Vysočina od soutěžního roku 2019:
 • Zrušení ohraničení prostoru, kde může hráč hrát. Hráči mohou pro pohyb využívat celou vlastní polovinu (Vlastní polovina = prodloužení pomyslné sítě na obě strany. Za herním prostorem na vlastní polovině pak může hrát s jakýmikoli překážkami a v jakékoliv vzdálenosti a nebude docházet k ohraničování volné plochy. Znáte z ukázek – např. košíková nebo volejbal – hraní mezi diváky atd.
 • Losování se provádí pouze před rozhodujícím setem zápasu za předpokladu, že byl stejný bodový rozdíl v předchozích setech. Pokud nebyl, má výhodu volby zástupce strany, která měla lepší bodový rozdíl v předchozích setech. Zástupce strany, která vyhrála los, buď zvolí stranu hřiště, nebo určí, který ze soupeřů provede zahajovací podání. Zástupce strany, která prohrála los, určí zbývající možnost. V ostatních případech a před začátkem zápasu se losování neprovádí. Před zahájením prvního zápasu volí vlastní stranu hřiště a zahajuje na ni podáním zástupce domácího družstva. V prvním a event. dalším lichém setu každého lichého zápasu na této straně hřiště nastupuje a zahajuje podáním domácí sestava, v sudých zápasech hostující sestava. Výjimku tvoří rozhodující set zápasu za předpokladu, že nebyl stejný bodový rozdíl v předchozích setech.
  1. Startovné v soutěži mužů je 500 Kč za družstvo. Družstvo, které mládež nemá, tak zaplatí poplatek ve výši 3 000 Kč na účet KNS. Hospodaření se důsledně řídí směrnicemi ČNS a ČUS (viz návrh rozpočtu KNS Vysočina).
  2. Termíny a začátky utkání jsou pevně stanoveny dle rozlosování. Změna termínu zápasu (po dohodě obou družstev) je možná pouze po konzultaci s vedoucím soutěže p. Petrem Jelínkem, mail: 1jelda@seznam.cz (změna termínu pouze výjimečně, přírodní vlivy, onemocnění 3 a více hráčů, atd.). Nedojde-li k dohodě, určí termín STK, případně dojde ke kontumaci zápasu.
  3. O zápase musí být vyhotoven řádně vyplněný písemný zápis (jednu kopii obdrží hostující družstvo, jednu si ponechá družstvo domácích). Elektronicky zašle domácí družstvo zápis nejpozději do 3 dnů po odehrání utkání vedoucímu soutěže p. Petr Jelínek, mail: 1jelda@seznam.cz. Sankce za neodeslání 50;-Kč, za každý den prodlení.
  4. Rozhodčí budou při utkání nasazování na každý zápas vždy dva, každý z jiného oddílu. První zápas odpískají vždy hosté (hlavní rozhodčí), pak domácí, hosté atd. Jako rozhodčí mohou být nasazovány pouze hráči a funkcionáři uvedení na soupisce jednoho z družstev, pokud výbor soutěže nerozhodne jinak – delegování rozhodčího na finále atd. Pokud se rozhodčí nedohodnou, komu má být dle pravidel nohejbalu přiřazen bod, vždy musí hlavní rozhodčí určit „nový míč“ (současně žádné družstvo nedostane bod).
  5. Pořadí v základní skupině a postup v soutěži o pořadí se určí dle Soutěžního řádu ČNS kapitola 3.16.1.
 • Pokud se bude hrát v tělocvičnách, musí mít předepsané rozměry dle ČNS (v tělocvičně může do minimálního herního prostoru zasahovat stavební prvek, který sám o sobě ve spojení s dispozicí haly je schopen ovlivnit regulérnost hry, jen s velmi malou pravděpodobností). Družstva, která nemohou zajistit tělocvičny dle výše uvedeného požadavku, musí zažádat výbor soutěže o výjimku, nejpozději týden před zahájením soutěže.
 1. Zápasy se přednostně odehrají na venkovních hřištích (antuka, umělka) podle počasí, v případě nepříznivého počasí musí mít domácí družstvo v záloze tělocvičnu (sport. halu). V případě, že tato podmínka nebude splněna bude provedena kontumace domácímu týmu (do tabulky se zapíše výsledek 0:7, 3 body získají hosté). Odložení zápasu, musí oznámit pořádající družstvo nejpozději tři hodiny před stanoveným začátkem (tento bod se týká pouze důvodu nepříznivého počasí za současné ztráty možnosti hrát v tělocvičně, ostatní důvody musí být hlášeny nejpozději 24 hodin před začátkem zápasu).
 2. Za nedostavení se k utkání uhradí družstvo, z jehož viny se utkání neuskutečnilo, na účet KNS – 500,-Kč. Při případných sporech o zavinění nesehrání utkání leží rozhodnutí na STK soutěže.
 3. Všechna družstva hrají svá utkání v sobotu nebo v neděli.
 4. Každé družstvo, které nastoupí do utkání, musí mít jednotný dres s číslem. Trenky mohou být bez čísla a nemusí být jednotné (konference doporučuje, aby byly jednotné, ale nemá to vliv na případné sankce). V případě nedodržení tohoto bodu se přestupek zapíše do zápisu o utkání, obě družstva zápis podepíší a bude následovat sankce 300;- Kč na chybující družstvo. Na podepsaný zápis už žádné družstvo nesmí nic dopisovat.
 1. Registrace. Všichni hráči hrající soutěže KNS Vysočina musí být registrovaní na webu ČNS. Zde budou trvale uložena jména hráčů s příslušenstvím k danému oddílu. Dále bude pro každý soutěžní rok vytvářena soupiska družstva hrajícího krajskou soutěž z webu ČNS. Všichni hráči uvedení na soupisce reprezentující dané družstvo příslušného oddílu musí být registrováni v daném oddílu, nebo musí mít povoleno hostování za daný oddíl nebo musí mít platný přestup do daného oddílu. V KNS Vysočina odsouhlasuje registrace na základě zaplacení poplatku předseda KNS Vysočina Bořil Karel borilk1@seznam.cz.
 1. Družstvo, které do 31. ledna běžného roku neuhradí veškeré finanční pohledávky vůči řídícímu orgánu, nemusí být zařazeno do dalšího ročníku.
 1. Utkání základní části se hrají na 7 zápasů v utkání tomto pořadí:
Zápas Domácí Hosté Poznámka
1. 1.dvojice 1.dvojice
2. 2.dvojice 2.dvojice
3. 1.trojice 1.trojice
4. Singl Singl
5. 1.dvojice 2.dvojice
6. 2.dvojice 1.dvojice
7. 1.trojice 1.trojice Do tohoto zápasu nesmí nastoupit hráč, který už odehrál 4 zápasy. Max. pouze 2 hráči ze 3. zápasu + hráč, který v této trojici nenastoupil.

Hráč může odehrát v utkání max. 4 zápasy!

Utkání končí odehráním všech sedmi zápasů. Bodovací systém utkání:

Výsledek utkání Body vítěz Body poražený Poznámka
7 : 0 3 0
6 : 1 3 0
5 : 2 2 1
4 : 3 2 1
 1. Na podkladu výsledku soutěže mužů v KNS Vysočina za rok 2019 se určují následující týmy s možností postupu do kvalifikace o Ligovou soutěž ČNS.
 2. Vždy tým umístěný na prvním místě v soutěži nezávisle od toho, zda patří místopisně do kraje Vysočina či ne.
 3. Pokud se na prvním místě umístilo družstvo místopisně mimo kraj Vysočina, připadá právo účasti v kvalifikaci o Ligovou soutěž ČNS na něj ale i na nejvýše umístěné družstvo z kraje Vysočina (toto družstvo musí být umístěno nejhůře do 3. místa.)
 4. Pokud se na prvním místě umístilo družstvo místopisně patřící do kraje Vysočina, připadá právo účasti v kvalifikaci o Ligovou soutěž ČNS i na nejvýše umístěné družstvo místopisně mimo kraj Vysočina (toto družstvo musí být umístěno nejhůře do 3. místa).
 5. Pokud zde nebylo něco uvedeno, vždy platí ustanovení směrnic ČNS. Výše uvedené 3. body pouze rozšiřují možnosti postupu do kvalifikace, pokud kraj přijme do soutěže družstvo z jiného kraje.
 6. Ostatní ustanovení, dokumenty a informace viz aktuální dokumenty ČNS na webu www.nohejbal.org / dokumenty / soutěže.
 7. Zápisy utkání budou ke stažení na webu KNS Vysočina v sekci ke stažení, které se budou používat.