2021-Propozice

PROPOZICE – SOUTĚŽ KNSK VYSOČINA – MUŽI

 1. Soutěž a pravidla se důsledně řídí soutěžním řádem (vše co není uvedeno níže a bude nutno řešit, se bude řešit dle ustanovení soutěžního řádu ČNS) a pravidly nohejbalu dle ČNS (hra na dva dopady, singl) mimo níže uvedených změn.
 2. Pro rok 2021 budou platit následující poplatky-  20 Kč za obnovení hráčské licence každého hráče + trenér a vedoucí (pokud nejsou zároveň hráči) a poplatek 200 Kč startovné družstva v soutěži KNS.
 3. Hospodaření se důsledně řídí směrnicemi ČNS a ČUS (viz návrh rozpočtu KNS Vysočina).
 4. Termíny a začátky utkání jsou pevně stanoveny dle rozlosování. Změna termínu zápasu (po dohodě obou družstev) je možná pouze po konzultaci s vedoucím soutěže p. Petrem Jelínkem, mail: 1jelda@seznam.cz (změna termínu pouze výjimečně, přírodní vlivy, onemocnění 3 a více hráčů, atd.). Nedojde-li k dohodě, určí termín STK, případně dojde ke kontumaci zápasu.
 5. O zápase musí být vyhotoven řádně vyplněný písemný zápis (jednu kopii obdrží hostující družstvo, jednu si ponechá družstvo domácích). Elektronicky zašle domácí družstvo zápis nejpozději do 3 dnů po odehrání utkání vedoucímu soutěže p. Petr Jelínek, mail: 1jelda@seznam.cz. Sankce za neodeslání 50;-Kč, za každý den prodlení.
 6. Rozhodčí budou při utkání nasazování na každý zápas vždy dva, každý z jiného oddílu. První zápas odpískají vždy hosté (hlavní rozhodčí), pak domácí, hosté atd. Jako rozhodčí mohou být nasazovány pouze hráči a funkcionáři uvedení na soupisce jednoho z družstev, pokud výbor soutěže nerozhodne jinak – delegování rozhodčího na finále atd. Pokud se rozhodčí nedohodnou, komu má být dle pravidel nohejbalu přiřazen bod, vždy musí hlavní rozhodčí určit „nový míč“ (současně žádné družstvo nedostane bod).
 7. Pořadí v základní skupině a postup v soutěži o pořadí se určí dle Soutěžního řádu ČNS kapitola 3.16.1.
 8. Pokud se bude hrát v tělocvičnách, musí mít předepsané rozměry dle ČNS (v tělocvičně může do minimálního herního prostoru zasahovat stavební prvek, který sám o sobě ve spojení s dispozicí haly je schopen ovlivnit regulérnost hry, jen s velmi malou pravděpodobností). Družstva, která nemohou zajistit tělocvičny dle výše uvedeného požadavku, musí zažádat výbor soutěže o výjimku, nejpozději týden před zahájením soutěže.
 9. Zápasy se přednostně odehrají na venkovních hřištích (antuka, umělka) podle počasí, v případě nepříznivého počasí musí mít domácí družstvo v záloze tělocvičnu (sport. halu). V případě, že tato podmínka nebude splněna bude provedena kontumace domácímu týmu (do tabulky se zapíše výsledek 0:7, 3 body získají hosté). Odložení zápasu, musí oznámit pořádající družstvo nejpozději tři hodiny před stanoveným začátkem (tento bod se týká pouze důvodu nepříznivého počasí za současné ztráty možnosti hrát v tělocvičně, ostatní důvody musí být hlášeny nejpozději 24 hodin před začátkem zápasu).
 10. Změny termínů zápasů jsou možné pouze po dohodě obou družstev s vědomím vedoucího soutěže, jinak je závazný termín domácího družstva. Ze závažných důvodů je možno po dohodě obou družstev posunout termín utkání. Základní kolo musí být odehráno nejpozději do 5.9.2021. V případě neodehrání utkání rozhodne STK.
 11. Za nedostavení se k utkání uhradí družstvo, z jehož viny se utkání neuskutečnilo, na účet KNS – 500,-Kč. Při případných sporech o zavinění nesehrání utkání leží rozhodnutí na STK soutěže.
 12. Všechna družstva hrají svá utkání v sobotu nebo v neděli.
 13. Každé družstvo, které nastoupí do utkání, musí mít jednotný dres s číslem. Trenky mohou být bez čísla a nemusí být jednotné (konference doporučuje, aby byly jednotné, ale nemá to vliv na případné sankce). V případě nedodržení tohoto bodu se přestupek zapíše do zápisu o utkání, obě družstva zápis podepíší a bude následovat sankce 300;- Kč na chybující družstvo. Na podepsaný zápis už žádné družstvo nesmí nic dopisovat.
 14. Registrace. Všichni hráči hrající soutěže KNS Vysočina musí být registrovaní na webu ČNS. Zde budou trvale uložena jména hráčů s příslušenstvím k danému oddílu. Dále bude pro každý soutěžní rok vytvářena soupiska družstva hrajícího krajskou soutěž z webu ČNS. Všichni hráči uvedení na soupisce reprezentující dané družstvo příslušného oddílu musí být registrováni v daném oddílu, nebo musí mít povoleno hostování za daný oddíl nebo musí mít platný přestup do daného oddílu. V KNS Vysočina odsouhlasuje registrace na základě zaplacení poplatku předseda KNS Vysočina Petr Jelínek  1jelda@seznam.cz.
 15. Družstvo, které do 31. ledna běžného roku neuhradí veškeré finanční pohledávky vůči řídícímu orgánu, nemusí být zařazeno do dalšího ročníku.
 16. Utkání základní části se hrají na 7 zápasů v utkání tomto pořadí:
Zápas Domácí Hosté
1. 1.dvojice 1.dvojice
2. 2.dvojice 2.dvojice
3. 1.trojice 1.trojice
4. Singl Singl
5. 1.dvojice 2.dvojice
6. 2.dvojice 1.dvojice
7. ** 1.trojice 1.trojice
 • ** – Do tohoto zápasu nesmí nastoupit hráč, který už odehrál 4 zápasy. Max. pouze 2 hráči ze 3. zápasu + hráč, který v této trojici nenastoupil.

Hráč může odehrát v utkání max. 4 zápasy!

Utkání končí odehráním všech sedmi zápasů. Bodovací systém utkání:

Výsledek utkání Body vítěz Body poražený Poznámka
7 : 0 3 0  
6 : 1 3 0  
5 : 2 2 1  
4 : 3 2 1  
 • Ostatní ustanovení, dokumenty a informace viz aktuální dokumenty ČNS na webu www.nohejbal.org / dokumenty / soutěže.
 • Zápisy utkání budou ke stažení na webu KNS Vysočina v sekci ke stažení, které se budou používat.